Algemene verkoopvoorwaarden (AVV): complete gids

25-04-2024

De Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn een reeks gestandaardiseerde contractuele bepalingen die de relaties tussen de verkoper en de consument regelen. Hoewel ze in België niet verplicht zijn, spelen ze een cruciale rol in de bescherming van de verkoper en de verduidelijking van de rechten en plichten van elke partij. Hier vindt u een gedetailleerde gids over AV en hun belang voor uw e-shop.

Belang van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn om verschillende redenen essentieel:

 1. Wettelijke bescherming :
  • Ze beschermen de verkoper tegen misbruik en situaties waarin de wet niet voorziet.
  • Ze verduidelijken de rechten en plichten van de consument en verminderen zo het risico op geschillen.
 2. Transparantie :
  • Ze verbeteren de transparantie door consumenten te informeren over verkoop-, leverings- en retourvoorwaarden, enz.
  • Ze helpen een vertrouwensrelatie op te bouwen met klanten.

Inhoud van de Algemene voorwaarden

Om volledig en effectief te zijn, moeten de AV verschillende belangrijke aspecten omvatten:

 1. Identiteit van de verkoper
  • Naam, rechtsvorm (bijv. SRL), btw-nummer, ondernemingsnummer, adres, contactgegevens (e-mail, telefoon, enz.).
 2. Productkenmerken
  • Gedetailleerde beschrijving van verkochte producten of diensten.
  • Productbeschikbaarheid.
 3. Prijzen en betaling
  • Totale prijs, inclusief belastingen en verzendkosten.
  • Betaalmethoden geaccepteerd.
  • Betalingsvoorwaarden (deadlines, termijnen, enz.).
 4. Levering
  • Leveringsvoorwaarden en -termijnen.
  • Leveringsvoorwaarden (kosten, gebieden die worden bediend, enz.).
  • Aansprakelijkheid in geval van vertraging of verlies van pakketten.
 5. Herroepingsrecht
  • Voorwaarden en terugtrekkingsperiode (minstens 14 dagen).
  • Terugbetalingsvoorwaarden.
  • Uitzonderingen op het herroepingsrecht.
 6. Garantie en service na verkoop
  • Wettelijke en contractuele garanties.
  • Procedures voor het retourneren en repareren van defecte producten.
  • Verantwoordelijkheden van de verkoper en de consument in geval van een probleem.
 7. Aansprakelijkheid
  • Beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper in geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen.
  • Aansprakelijkheid in geval van non-conformiteit van het product.
 8. Persoonlijke gegevens
  • Beleid bescherming persoonsgegevens (naleving RGPD).
  • Rechten van consumenten met betrekking tot hun gegevens (toegang, rectificatie, verwijdering, enz.).
 9. Geschillen
  • Procedures voor geschillenbeslechting.
  • Online geschillenbeslechting (ODR).

Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden moeten zorgvuldig worden opgesteld zodat ze passen bij jouw bedrijf. Hier volgen enkele tips om ze effectief op te stellen:

 1. Duidelijkheid en precisie
  • Gebruik duidelijke, begrijpelijke taal om dubbelzinnigheid te voorkomen.
  • Definieer de gebruikte termen nauwkeurig (bijvoorbeeld wat wordt bedoeld met "defect product").
 2. Aanpassen aan de bedrijfssector
  • Pas je algemene voorwaarden aan aan je bedrijfssector en verkoopmodel (fysieke producten, diensten, abonnementen, enz.).
 3. Wettelijke naleving
  • Zorg ervoor dat je algemene voorwaarden voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (e-commerce regelgeving, consumentenbescherming, RGPD, etc.).
 4. Wettelijke validatie
  • Laat je AGV's nalezen door een jurist of juridisch expert om er zeker van te zijn dat ze compliant en geldig zijn.

Goede Praktijken

 1. Toegankelijkheid
  • De AV moet gemakkelijk toegankelijk zijn op je site, idealiter via een link onderaan de pagina (footer).
  • Ze moeten beschikbaar zijn voordat de bestelling wordt gevalideerd.
 2. Uitdrukkelijke aanvaarding
  • Consumenten moeten de Algemene voorwaarden expliciet accepteren voordat ze hun bestelling afronden. Gebruik een aankruisvakje met een verklaring zoals "Ik bevestig dat ik de Algemene Verkoopvoorwaarden heb gelezen en deze accepteer".
 3. Regelmatige updates
  • Werk je AV regelmatig bij om wijzigingen in de wetgeving en ontwikkelingen in je bedrijf weer te geven.

Veelgemaakte fouten vermijden

 • Misbruikclausules: Vermijd clausules die het evenwicht tussen de partijen aanzienlijk verstoren ten nadele van de consument. Ze kunnen door een rechtbank als ongeldig worden beschouwd.
 • Plagiaat: kopieer de AV van andere sites niet zonder toestemming. Dit is niet alleen illegaal, het kan ook niet overeenkomen met uw bedrijf of wettelijke kader.

Conclusie

Algemene verkoopvoorwaarden zijn een cruciaal onderdeel van uw e-commercesite. Ze bieden juridische bescherming, zorgen voor transparantie en helpen bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie met uw klanten. Door het advies en de best practices in deze gids te volgen, kunt u volledige en conforme algemene voorwaarden opstellen die zijn afgestemd op uw bedrijf en zo de rechtszekerheid van uw online transacties garanderen.

Wil je dat jouw project werkelijkheid wordt?