Het herroepingsrecht in e-commerce: een complete gids

23-05-2024

Het herroepingsrecht is een cruciale bepaling in de Europese regelgeving die bedoeld is om online consumenten te beschermen. Het geeft kopers de mogelijkheid om van hun aankoop af te zien zodra ze het product hebben ontvangen. Hier volgt een gedetailleerde gids over dit recht en de toepassing ervan.

Wat is het herroepingsrecht?

Het herroepingsrecht geeft consumenten de mogelijkheid om een online aankoop binnen 14 dagen na ontvangst van het product te herroepen, zonder dat ze hiervoor een reden hoeven op te geven. Deze periode is bedoeld als compensatie voor het feit dat consumenten het product voor aankoop niet kunnen testen of inspecteren, zoals in een winkel.

Verplichtingen van de verkoper

 1. Proactieve informatie
  • De verkoper moet de consument duidelijk informeren over zijn herroepingsrecht voordat de overeenkomst wordt gesloten. Deze informatie moet de voorwaarden, de termijn en de procedures voor de uitoefening van dit recht bevatten.
 2. Intrekkingsformulier
  • Er moet een standaardformulier voor herroeping worden verstrekt, hoewel de consument dit recht ook via andere schriftelijke middelen (e-mail, brief, enz.) kan uitoefenen.
 3. Vergoeding
  • De verkoper moet de consument alle ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief standaard leveringskosten, binnen 14 dagen nadat hij op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De terugbetaling kan worden uitgesteld tot de ontvangst van de goederen of het bewijs van terugzending.
 4. Terugbetalingsmethoden
  • De terugbetaling moet gebeuren met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij deze uitdrukkelijk instemt met een ander middel. Het is verboden om vouchers op te leggen in plaats van een terugbetaling.
 5. Verhuiskosten
  • De kosten van het terugzenden van de goederen kunnen voor rekening van de consument zijn indien dit duidelijk in de verkoopvoorwaarden is bepaald.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Bepaalde categorieën producten en diensten vallen niet onder het herroepingsrecht. Onder de 14 uitzonderingen die in de regelgeving zijn opgenomen, zijn de meest voorkomende :

 • Volledig uitgevoerde diensten: Als de uitvoering is begonnen met voorafgaande toestemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Gepersonaliseerde goederen: Artikelen die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument of die duidelijk zijn gepersonaliseerd.
 • Bederfelijke producten: Goederen die snel bederven of verlopen.
 • Verzegelde producten: Artikelen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd als de verzegeling na levering is verbroken (zoals cosmetica of geneesmiddelen).
 • Audio-/video-opnamen en software: Verzegeld geleverd en na levering niet verzegeld.
 • Kranten en tijdschriften: Met uitzondering van abonnementscontracten voor deze publicaties.

Reflectieperiode

De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de ontvangst van het product door de consument. Als de verkoper niet de vereiste informatie over het herroepingsrecht verstrekt, kan deze termijn met 12 maanden worden verlengd.

Terugtrekkingsprocedure

 1. Melding
  • Consumenten moeten hun beslissing om de overeenkomst te herroepen kenbaar maken voordat de herroepingstermijn afloopt. Deze kennisgeving kan worden gedaan door middel van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring.
 2. Producten retourneren
  • De consument moet de goederen onverwijld en uiterlijk 14 dagen nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld, aan de verkoper retourneren.
 3. Vergoeding
  • De verkoper moet alle betalingen terugbetalen die hij van de consument heeft ontvangen, inclusief de standaard leveringskosten. De terugbetaling kan worden uitgesteld tot de ontvangst van de goederen of het bewijs van hun terugzending.

Jurisprudentie en speciale gevallen

De jurisprudentie heeft bepaalde aspecten van het herroepingsrecht verduidelijkt. Een e-tailer kan bijvoorbeeld de terugzending van een matras of zwempak niet weigeren, op voorwaarde dat de hygiënevoorwaarden worden nageleefd. Het herroepingsrecht geldt ook voor afgeprijsde of tweedehands producten die online zijn gekocht.

Aankopen door professionals vallen daarentegen niet onder het herroepingsrecht, tenzij de verkoper dit expliciet vermeldt in zijn algemene verkoopvoorwaarden.

Goede praktijken voor verkopers

 • Klanten duidelijk informeren over hun herroepingsrecht.
 • Zorg voor een gemakkelijk toegankelijk herroepingsformulier.
 • Zorgen voor een transparant en snel terugbetalingsproces.
 • Neem informatie over retourkosten op in de Algemene voorwaarden.
 • Zet een effectief systeem op voor het beheren van teruggaven en opnames.

Door zich aan deze praktijken te houden, kunnen leveranciers niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook het vertrouwen en de tevredenheid van hun klanten vergroten.

Wil je dat jouw project werkelijkheid wordt?